• CALL CENTER
  • 02-3672-0777
  • mon-fri pm 12:00 - pm 4:00
  • sat, sun, red day off
  • BANK INFO
  • 1005-701-898698 우리
  • 002-072994-04-028 기업
  • 008601-04-084254 국민
  • 예금주 (주)미디애비뉴
 • necklace

  BEST
  상품 섬네일
  • [D]love song N
  • 10,000 WON
  BEST
  상품 섬네일
  • [D]clover N
  • 12,000 WON
  BEST
  상품 섬네일
  • [D]supine N
  • 12,000 WON
  • [D]bring N
  • 14,000 WON
  • [D]two heart N
  • 14,000 WON
  • [D]silver garland N
  • 12,000 WON
  • [D]gold rush N
  • 14,000 WON
  • [D]daily chain N
  • 8,000 WON
  • [D]clover N
  • 12,000 WON
  • [D]love song N
  • 10,000 WON
  • [D]supine N
  • 12,000 WON
  • [D]long time N
  • 8,000 WON
  • [D]new moon N[L.P]
  • 12,000 WON
  • [D]square room N
  • 14,000 WON
  • [D]silent N
  • 14,000 WON
  • [D]cactus N[L.P]
  • 12,000 WON
  • [D]tears flow N[L.P]
  • 14,000 WON
  • [D]slender neck N
  • 10,000 WON
  • [D]marigold N
  • 20,000 WON
  • [D]pearl diver N
  • 10,000 WON
  • [D]vintage gold N
  • 10,000 WON
  • [D]simple gold N
  • 14,000 WON
  • [D]mini trig N[L.P]
  • 10,000 WON
  • [D]basic blinding N[L.P]
  • 22,000 WON
  • [D]메르시N
   문의가 정말 많았던 심플한 네크리스
   매일매일 착용하기 좋아요^^
  • 15,000 WON
  1