• CUSTOMER CENTER
  • kakao : 미미앤디디
  • cs 전화상담을 대신하여
   카톡상담으로 진행중입니다
  • mon-fri am 11:00 - pm 3:00
  • sat, sun, red day off
  • BANK INFO
  • 1005-701-898698 우리
  • 002-072994-04-028 기업
  • 008601-04-084254 국민
  • 예금주 (주)미디애비뉴
 • 게시판 검색 폼 검색
  일반게시판 게시글
  No
  Subject
  Name
  Date
  Hit
  결제확인 후 (주말,공휴일제외) 3-7일정도 상품준비기간이 소요됩니다.
  962
  2022/05/11
  79
  961
  2022/05/10
  79
  960
  2022/05/09
  79
  959
  2022/05/04
  85
  958
  2022/05/03
  69
  957
  2022/05/02
  64
  956
  2022/04/29
  72
  955
  2022/04/28
  65
  954
  2022/04/27
  75
  953
  2022/04/26
  69