• CUSTOMER CENTER
  • kakao : 미미앤디디
  • cs 전화상담을 대신하여
   카톡상담으로 진행중입니다
  • mon-fri am 11:00 - pm 3:00
  • sat, sun, red day off
  • BANK INFO
  • 1005-701-898698 우리
  • 002-072994-04-028 기업
  • 008601-04-084254 국민
  • 예금주 (주)미디애비뉴
 • 게시판 검색 폼 검색
  일반게시판 게시글
  No
  Subject
  Name
  Date
  Hit
  결제확인 후 (주말,공휴일제외) 5-10일정도 상품준비기간이 소요됩니다.
  713
  2023/03/14
  160
  712
  2023/03/13
  60
  711
  2023/03/10
  66
  710
  2023/03/09
  82
  709
  2023/03/08
  67
  708
  2023/03/07
  64
  707
  2023/03/06
  65
  706
  2023/03/03
  61
  705
  2023/03/02
  46
  704
  2023/02/28
  50