• CALL CENTER
  • 02-3672-0777
  • mon-fri pm 12:00 - pm 4:00
  • sat, sun, red day off
  • BANK INFO
  • 1005-701-898698 우리
  • 002-072994-04-028 기업
  • 008601-04-084254 국민
  • 예금주 (주)미디애비뉴
 • 게시글 보기
  farrah ops(미디 자체제작 원피스)
  Date 2017-07-13
  Name : prin0823
  Hit 1856
  ★ 모델컷이 아닌 실사를 올려주셔야 합니다.
  아래양식 중 한가지라도 미기재시 삭제처리됩니다.


  1.상품명 : farrah ops

  2.사용기간,구매출처 : 한달전, 미미앤디디

  3.물품상태,상세설명 : 한번 시착해본 세옷이에요~ 저한텐 안어울려서.. 반품시기를 놓쳤네요ㅜㅜ

  4.구입가격 : 49900원

  5.희망가격 : 35000원

  6.택배사명,배송비관련 : 편의점택배, 무료배송

  7.휴대전화 : 010-8864-8883

  8.자택전화 : 010-8864-8883

  9.판매자 : 김지영

  게시글 목록
  Content
  Name
  Date
  Hits
  prin0823
  2017-07-13
  1856